���������� �������� �������� ������������

���������� �������� �������� ������������
Share

Also looking for ���������� �������� �������� ������������
4 Comments

 1. FEB 10, 2021
  Kate Babich

  به نظر می رسد نگرش غالب این روزها این است که اگر اول را تمام نکنید ، آخرین نفر هستید.

  Like Reply
  1. FEB 18, 2021
   Anna Yarina

   دردسرهایی را که گذشت از یاد ببرید ، اما نعمت هایی را که هر روز می آید به یاد داشته باشید.

   Like Reply
  2. FEB 18, 2021
   Kate Babich

   عشق همه را تسخیر می کند ، به جز فقر و دندان درد.

   Like Reply
  3. FEB 18, 2021
   Anna Yarina

   مشعل کسی است که به نوعی می تواند حتی در گذشته های خوب هم چیزی اشتباه پیدا کند.

   Like Reply
 2. FEB 24, 2021
  Cole Rager

  بهترین کار کردن از مهمترین بودن مهم است.

  Like Reply

Leave A Comment